BASKIDAKİ MAKALELER   ( Cilt 15, Sayı 1 (2018) )
Araştırma makalesi
 1 - LAPAROSKOPİK APPENDEKTOMİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY ADVANTAGE AND DISADVANTAGES
    Ferhat ÇAY, Mustafa GİRGİN
 2 - Perianal fistüllerin incelenmesinde manyetik rezonans görüntülemenin rolü
The role of magnetic resonance imaging in determining of perianal fistulas
    Muhammet Arslan, Zehra Adıbelli, Fevzi Cengiz, Gökhan Söker
 3 - Kemik Defekti Oluşturulan Ratlarda Chitosan Acetate’ın Erken Kemik İyileşmesi Üzerine Etkisi
Effects Of Chitosan Acetate On Early Bone Healing In The Rats That Create Bone Defect
    EBRU GÜLER, MUSTAFA SAYHAN, ÖMER SALT, MERT ÇİFTDEMİR, NURAY CAN
 4 - KERATOKONUSTA KORNEAL KOLLAJEN ÇAPRAZ BAĞLANMA TEDAVİSİ (CXL)
Corneal collagen cross-linking treatment (cxl) in keratoconus
    Ayhan Sağlık, Ömür Gündüz
 5 - Ürotelyal Neoplazmlar ile Reaktif Lezyonların Ayırımında Sitolojik Özelliklerin Analizi
Analysis of Cytological Features on Differentiation of Reactive Lessions With Urotelial Neoplasms
    Aydan Kılıçarslan
Olgu sunumu
 1 - Bir süt çocuğunda vankomisine dirençl Enterococcus casseliflavus'a bağlı bakteriyel menenjit vakası
A case of bacterial meningitis due to vancomycin resistant Enterococcus casseliflavus in a nursling
    Mehmet Bayraktar, Sude Tekin, Mehmet Reşat Ceylan, Tanfer Taşpınar
İstatistikler