KÜNYE

H A R R A N    Ü N İ V E R S İ T E S İ 
T I P   F A K Ü L T E S İ   D E R G İ S İ

 Journal of Harran University Medical Faculty

 

SAHİBİ
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi adına
DEKAN
Prof.Dr. Mustafa DENİZ

 

 BAŞ EDİTÖR
Prof.Dr. Mustafa DENİZ

 EDİTÖRLER
Prof. Dr. Fuat DİLMEÇ 
Doç. Dr. M.Emre ERKUŞ 
Doç. Dr. Feridun AKKAFA
Dr. Öğr. Üyesi Evren BÜYÜKFIRAT

 EDİTÖR KURULU

Prof.Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Prof.Dr. M.Emin GÜLDÜR
Prof.Dr. Zehra YILMAZ
Doç.Dr. Abdurrahim DUSAK
Doç.Dr. İsmail İYNEN
Doç.Dr. Mehmet Akif ALTAY
Doç.Dr. Mehmet Ali EREN
Doç.Dr. Muhammed Erdal SAK


Dr. Öğr. Üyesi Ataman GÖNEL
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜZELÇİÇEK 
Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÇADIRCI
Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜNGÖREN


Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Cahit YALÇIN 
Dr. Öğr. Üyesi M.Reşat CEYLAN
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ETHEMOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi İsmail YAĞMUR
Dr. Öğr. Üyesi ZaferHasan Ali SAK
Dr. Öğr. Üyesi M. Zahid Tüysüz

İSTATİSTİK EDİTÖRÜ
Dr. Öğr. Üyesi Hakim ÇELİK

DİL EDİTÖRÜ
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Sabri PELİT

 

DERGİ YAZIŞMA ADRESİ/CONTACT :
Dr. Öğr. Üyesi Hakim ÇELİK 
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Şanlıurfa
Tel: 0.414.318 30 31, Fax:0.414. 318 31 92
E-mail:tipdergisi@harran.edu.tr
                   

İstatistikler