KÜNYE

H A R R A N    Ü N İ V E R S İ T E S İ 
T I P   F A K Ü L T E S İ   D E R G İ S İ

 Journal of Harran University Medical Faculty

 

SAHİBİ
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi adına
DEKAN
Prof.Dr. Ercan YENİ

 

 BAŞ EDİTÖR
Prof.Dr. Ercan YENİ

 EDİTÖRLER
Prof. Dr. Fuat DİLMEÇ
Doç. Dr. M.Emre ERKUŞ
Doç. Dr. Feridun AKKAFA
Yrd. Doç. Dr. Evren BÜYÜKFIRAT

 EDİTÖR KURULU

Prof.Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Prof.Dr. M.Emin GÜLDÜR
Prof.Dr. Zehra YILMAZ
Doç.Dr. Abdurrahim DUSAK
Doç.Dr. İsmail İYNEN
Doç.Dr. Mehmet Akif ALTAY

Doç.Dr. Mehmet Ali EREN
Doç.Dr. Muhammed Erdal SAK
Yrd.Doç.Dr. Ataman GÖNEL
Yrd.Doç.Dr. Ahmet GÜZELÇİÇEK
Yrd.Doç.Dr. Dursun ÇADIRCI
Yrd.Doç.Dr. Fatih GÜNGÖREN

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Cahit YALÇIN
Yrd.Doç.Dr. M.Reşat CEYLAN
Yrd.Doç.Dr.Nuray ALTAY
Yrd.Doç.Dr. Özlem ETHEMOĞLU
Yrd.Doç.Dr.İsmail YAĞMUR
Yrd.Doç.Dr. ZaferHasan Ali SAK

İSTATİSTİK EDİTÖRÜ
Yrd.Doç.Dr.Hakim ÇELİK

DİL EDİTÖRÜ
Yrd.Doç.Dr.Eyüp Sabri PELİT

 

DERGİ YAZIŞMA ADRESİ/CONTACT :
Yrd.Doç.Dr. Hakim ÇELİK
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Şanlıurfa
Tel: 0.414.318 30 31, Fax:0.414. 318 31 92
E-mail:tipdergisi@harran.edu.tr
                   

İstatistikler