ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 7, Sayı 2 (2010)
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Doğum sonrası ilk altı ayda maternal depresyon sıklığı ve etkileyen faktörler
Prevalance and risk faktors of postpartum maternal depression in the first six months
  Muharrem Ak
PDF
 Tiroid papiller karsinomlarında CD117 (c-kit) immünreaktivitesinin araştırılması (Türkçe)
Study of CD117 (c-kit) immunreactivity in thyroid papillary carcinomas
  Sezen Koçarslan, Muhammet Emin Güldür, İlyas Özardalı, Abdullah Özgönül, Alparslan Terzi, Fahrettin Yıldız, Evren Yılmaz, İsmail İynen
PDF
 İnfertil kadınlarda pelvik patolojilerin laparoskopik yorumu
Laparoscopic interpretation of pelvic pathologies in infertile women
  Nafi Sakar, Talip Gül, Engin Atay
PDF
 İntraabdominal sepsiste Bogota Bag uygulaması (Türkçe)
Bogota Bag application in intraabdominal sepsis
  Murat Çakır, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin
PDF
 Hepatosteatoz hastalarında prolidaz enzim aktivitesi ile ultrasonografik evreleme arasındaki ilişki (Türkçe)
The relationship between prolidase enzyme activity and ultrasonographic grading in hepatosteatosis
  Hakan Büyükhatipoglu, İdris Etkar, Mehmet Ali Eren, Mehmet Demir, Abdullah Taşkın, Nurten Aksoy
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Primer tuba uterina kanserli bir vaka sunumu
A case with primary carcinoma of the fallopian tube
  Nafi Sakar, Talip Gül, Engin Atay
PDF
 Kendiliğinden kaybolan Fetal Kistik Adenomatoid Malformasyon
Spontaneous resolution of Fetal Cystic Adenomatoid Malformation
  Sema Yıldız, Hasan Çeçe, İhsan Kaya, Mehmet Gündoğan
PDF
 Ciddi bir ilaç yan etkisi olgusu: Nöroleptik malign sendrom
A case of severe drug side effect: Neuroleptic malignant syndrome
  Hayati Kandiş, Yavuz Katırcı, Zeynep Çakır, Şahin Aslan, Şule Türkyılmaz, Ayşegül Tetik
PDF
 Tonsiller lenfanjiomatöz polip
Tonsillar lymphangiomatous polyp
  Muhammet Emin Güldür, Muharrem Bitiren, İlyas Özardalı, Arzu Sizgen, İsmail İynen, Özgül Vurupalmaz
PDF
 İmmünbağışık bir gebede gelişen fulminan herpes hepatiti ve ayırıcı tanıya yaklaşım (English)
Fulminant herpes hepatitis in an immunocompetent pregnant woman and review of differential diagnosis
  Ramazan Geyik, Hakan Büyükhatipoglu, Cemil Savas, Mehmet Koruk, Abdurrahman Kadayifci
PDF
Kısa rapor
Başlık/Yazarlar
PDF
 Hiperkalemi ve hipokalsemiye bağlı gelişen akselere idiyoventriküler ritim (Türkçe)
Accelerated idioventricular rhythm associated with hyperkalemia and hypocalcemia
  Özgür Söğüt, Mehmet Özgür Erdoğan, Halil Kaya, Mehmet Ünaldı, Recep Demirhan, Halil Doğan
PDF
Görüntü sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Çift RCA ve hızlı gelişen ostial lezyonlar
Double RCA and rapid developed osteal lesion
  Yusuf Sezen, Zekeriya Küçükdurmaz, Ali Yıldız, Recep Demirbağ
PDF
İstatistikler