ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 6, Sayı 3 (2009)
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Derin boyun enfeksiyonu: 82 hastanın incelenmesi
Deep neck infection: An analysis of 82 patients
  İsmail İynen, İmran Şan, Ferhat Bozkuş, Alper Şen
PDF
 Epidural anestezide %0.5 bupivakain ile %0.5 levobupivakainin etkinliğinin karşılaştırılması
Comparison of 0.5% bupivacaine and 0.5% levobupivacaine efficiency in epidural anesthesia
  Nuray Altay
PDF
 Fournier gangreninde hiperbarik oksijen tedavisinin ve balın yeri
Effect of hyperbaric oxygen and honey in the management of Fourniers gangrene
  Nazif Zeybek, Fahrettin Yildiz, Lutfi Tahmaz, Yusuf Peker, Orhan Yalcin , Gokhan Yagci, Hakan Ay, Sadettin Cetiner
PDF
 Şanlıurfa da özkıyım girişimi nedeniyle başvuran iki yıllık ası olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of suicide attempts by hanging in a 2 years study in Sanliurfa
  Özgür Söğüt, Mehmet Tahir Gökdemir, Mustafa Burak Sayhan, Pınar Hanife Kara, Mehmet Özgür Erdoğan, Nurkal Halis
PDF
 Karaciğer kist hidatiği hastalığında kistin safra yolları ile ilişkisini belirlemede tümör markerları ve biyokimyasal değerlerin katkısı
Contribution of the tumor markers and the biochemical parameters on the prediction of hydatid disease with cystobiliary communication
  Reşat Doğan, Fahrettin Yıldız, Sacit Çoban, Alpaslan Terzi, Nurten Aksoy, Ali Uzunköy
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Gadolinyum içeren kontrast maddelere bağlı gelişen nefrojenik sistemik fibrozis
Gadolinium based contrast agent induced nephrogenic systemic fibrosis
  Sema Yıldız, Hasan Çeçe
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Ölümcül doğum sonrası komplikasyonların nadir bir nedeni: İnternal herniasyona bağlı intestinal iskemi
A rare cause of fatal postpartum complication: Intestinal ischemia due to internal herniation
  Fahrettin Yıldız, Harun Toy, Hakan Camuzcuoğlu, Alpaslan Terzi, Mehmet Vural, Ali Uzunköy
PDF
 Nadir görülen pankreas endokrin tümörlerinden insulinoma: İki olgu sunumu
Insulinoma as a rare endocrine tumor derived from pancreas: Two cases
  Mehmet Ali Eren, Suzan Tabur, Muhammet Emin Güldür, Halil Hatipoğlu, Tevfik Sabuncu
PDF
 Primer prostat adenokarsinomunun seminal vezikül, epididim ve testise tek taraflı zincir metastazı
Unilateral ascendant chain metastasis of a primary prostate adenocarcinoma to seminal vesicle, epidydimis and testis
  Ayhan Verit, İlyas Özardılı, Halil Çiftçi, Murat Savaş
PDF
 Karaciğer destek aygıtının kemoterapiye bağlı akut karaciğer yetmezliğinde kullanımı
Usage of liver assist device in chemotherapy induced acute hepatic failure
  Enver Özgencil, Şaban Yalçın, Cemil Gülücü, Necmettin Ünal, Mehmet Oral, Melek Tulunay
PDF
 Anal kanalda tam obstrüksiyon yapan malign melanomlu olgu
Case of a malign melanoma with complete anal canal obstruction
  Alpaslan Terzi, Fahrettin Yıldız, Hasan Çeçe, Halil Kaya, Murat Kaya
PDF
Görüntü sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Aşkın kalbi
Heart of love
  Yusuf Sezen, Zekeriya Küçükdurmaz, Ali Yıldız
PDF
İstatistikler