ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 10, Sayı 3 (2013)
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Büyüme ağrısı olan çocukların yaşam kaliteleri ve psikiyatrik özellikleri (Türkçe)
Quality of life and psychiatric properties in children with growth pain
  Mahmut Abuhandan, Hasan Kandemir, Bülent Guzel, Cemil Kaya, Fatih Karababa
PDF
 Panik bozukluğu hastalarında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu eştanısı (English)
The comorbidity of adult attention-deficit/hyperactivity disorder in panic disorder patients
  Hülya Ertekin, Oguz Karamustafalıoğlu, Yusuf Haydar Ertekin, Abdullah Akpınar, Bahadır Bakım, Onur Tankaya, Abdullah Akpınar
PDF
 Son dönem böbrek hastalarinda hemodiyalizin sol ve sağ kalp fonksiyonlari üzerine etkisi (English)
Effects of hemodialysis on the left and right heart function in patients with end-stage renal disease
  Şeref Alpsoy, Aydın Akyüz, Mustafa Oran, Reşit Yaman, Dursun Çayan Akkoyun, Birol Topçu, Hasan Değirmenci
PDF
 Laküner infarkt ve anjiotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizmi arasındaki ilişki (English)
The relationship between angiotensin converting enzyme gene polimorphism and lacunar ınfarction
  Handan Akar, Nilgün Cengiz, Abdülkerim Bedir, Musa Kazım Onar
PDF
 Romatizmal mitral darlığında fetuin-A düzeyleri ve ekokardiyografi bulguları ile ilişkisi (Türkçe)
Fetuin-A levels in rheumatismal mitral stenosis and its relationship with echocardiographic findings
  Ahmet Çelik, Hatice Sezen, Yusuf Sezen, Elif Şahin, Sefa Çiftçi, Metin Kılınç
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Akrokeratozis verrusiformis: bir olgu sunumu (Türkçe)
Acrokeratosis verruciformis: a case report
  Yavuz Yeşilova, Selma Bakar Dertlioğlu, Muhammet Emin Güldür
PDF
 Goldenhar Sendromu: bir olgu sunumu (Türkçe)
Goldenhar Syndrome: a case report
  Ayhan Taştekin, İsmail Küçükaslan, İbrahim Caner, Abdullah Erdil, Cahit Karakelleoğlu, Rahmi Örs
PDF
 Serebral Palsili Yetişkin Bir Hastada Thumb-in-Palm Deformitesinin Düzeltilmesi: Farklı Bir Endikasyon ve Farklı Bir Yaklaşım (English)
Correction of Thumb-in-Palm Deformity in an Adult Patient with Cerebral Palsy: A Different Indication and a Different Approach
  Mustafa Erol Demirseren, Candemir Ceran, Kasım Kılıçarslan, İzzet Korkmaz
PDF
 Üst ekstremite derin ven trombozuna bağlı pulmoner emboli vakası (Türkçe)
A case of pulmonary embolism due to upper extremity deep vein thrombosis
  Hakan Tanrıverdi, Gülseren Karapınar, Ahmet Öztürk, Ayşe Serap Fındıkoğlu
PDF
 Mesanenin primer malign melanomu (Türkçe)
Primary malignant melanoma of the bladder
  Adem Altunkol, Halil Çiftçi, Murat Savaş, Mehmet Gülüm, Muhammet Emin Güldür, Bülent Sabri Keser
PDF
İstatistikler