ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 9, Sayı 1 (2012)
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Tip 2 Diabetes Mellitus%u2019lu hastalarda vitamin D reseptör geni BsmIG>A polimorfizmlerinin ilişkisi (English)
Association of vitamin D receptor gene BsmIG>A polymorphisms in patients with type 2 Diabetes Mellitus
  Fuat Dilmeç, Elmas Uzer, Feridun Akkafa, Mehmet Nuri Turan
PDF
 Diyabetik ve nondiyabetik obez hastalarda tükürük ve serum kortizol seviyelerinin değerlendirilmesi (Türkçe)
Evaluation of saliva and serum cortisol levels in diabetic and nondiabetic obese patients
  Tuba Hacıbekiroğlu , Turgay Ulaş, İlhan Hacıbekiroğlu , Irfan Tursun, Hacı , Gökhan Apucu , Mehmet Sinan Dal, Fatma Paksoy Türköz
PDF
 Postmenapozal kadınlarda saptanan intrauterin sıvı birikimi malignite belirtisimidir? (Türkçe)
Is intrauterin fluid accumulation an indicator of malignancy in post menopausal women?
  adnan incebıyık, Aysun Camuzcuoğlu, Neşe Gül Hilali, Mehmet Vural, Hakan Camuzcuoğlu, Muhammet Emin Güldür
PDF
 Diyabetik hastalarda HbA1c düzeyleri ile koroner arter hastalığı ciddiyeti arasındaki ilişki (English)
Relationship between HbA1c levels and the severity of coronary artery disease in diabetic patients
  Mehmet Fatih Özlü, Suzi Selim Ayhan, Serkan Öztürk, Aytekin Alçelik, Gülali Aktaş, Kemalettin Erdem, Mehmet Özyaşar, Mehmet Yazıcı, . . .
PDF
 Hastane afet yönetimi ekibine verilen eğitimin değerlendirilmesi; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi örneği (Türkçe)
Evaluation of hospital disaster management team provided the training; example of Ege University Medical Faculty
  Semra Çelikli, Ali Osman Karababa, . .
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Rodentlerde antidepresan aktivitenin davranışsal değerlendirmesinde deneysel depresyon modelleri (Türkçe)
Experimental depression models in behavioral evaluation of antidepressant activity in rodents
  Evren Şavlı
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Status epileptikus ve koma ile seyreden bir bruselloz olgusu (English)
A case of brucellosis presenting with status epilepticus and coma
  Mahmut Katı, irfan binici, fazilet duygu, Mehmet asoğlu, yener tümay
PDF
 Düşük doz amiodaron kullanımı sonrası gelişen pulmoner toksisite (Türkçe)
Pulmonary toxicitiy due to low dose amiodorone usage
  serdar kalemci, can sevinç, gökçen şimşek
PDF
 Dev tiroid kitlesine bağlı gelişen zor hava yolunun yönetimi (Türkçe)
Difficult airway management due to giant thyroid mass
  Mesut Erbaş, Ökkeş Kepek, Burhan Dost, Hakan Ateş, Yavuz Demiraran
PDF
 Multipl primer kraniyal granulositik sarkoma: olgu sunumu (English)
Multipl primary cranial granulocytic sarcoma: a case report
  Fuat Torun, Emel Avcı
PDF
 Bilateral Postaurikular Kimura Hastalığı: VakaTakdimi (English)
Bilateral Postauricular Kimura's Disease: Case Report
  Ferhat Bozkuş, İsmail İynen, Muhammet Emin Güldür, İmran Şan
PDF
Editöre mektup
Başlık/Yazarlar
PDF
 Postpartum abdominal aort anevrizması rüptürü (Türkçe)
Postpartum rupture of abdominal aortic aneurysm
  Neşe Hilali
PDF
Görüntü sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Pediatrik bir hastada hidatik kistin diğer intra-abdominal organlar ile birlikte adrenal glandda tutulumu (English)
Hydatid cyst involvement of adrenal gland coexisting with the other intra-abdominal organs in a pediatric patient
  Ömer Karakaş, Ekrem Karakaş
PDF
İstatistikler