ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 8, Sayı 3 (2011)
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 İnternette bazı tıbbi terimlerin aranma sıklığı: Google trends analizi (English)
Search frequencies of some medical terms in internet: Google trends analysis
  Mahmut Katı, Salih Selek
PDF
 Atopik dermatit otoimmün bir hastalık mıdır? (English)
Is atopic dermatitis an autoimmune disease?
  Yavuz Yeşilova, Sevval Doğruk Kaçar
PDF
 Ultrasonografi eşliğinde internal juguler katater uygulamalarında ilk tecrübelerimiz (Türkçe)
Ultrasonography-guided internal jugular catheter first aplications experience
  Harun Aydoğan, Şaban Yalçın, Ahmet Küçük, Hasan Hüsnü Yüce, Tekin Bilgiç, Ekrem Karataş, Nurefşan Boyacı
PDF
 Transtorasik ekokardiyografi eşliğinde perkütan atriyal septal defekt kapatma deneyimimiz (Türkçe)
Our experience for percutaneous atrial septal defect closure with transthoracic echocardiography
  mustafa yolcu, canan yolcu, zekeriya küçükdurmaz, barbaros dokumacı
PDF
 Spinal anestezi uygulanan hastalarda propofol ve deksmedetomidinin hemodinamik parametreler ile serum IL-6 düzeylerine etkilerinin karşılaştırılması (Türkçe)
Comparison of the effect of propofol and dexmedetomidine on hemodynamic parameters and serum IL-6 levels in patients with spinal anesthesia
  Orhan Beyazoğlu, Şaban Yalçın, Harun Aydoğan, Mahmut Alp Karahan, Evren Büyükfırat, Tekin Bilgiç, Cengiz Mordeniz, Fadile Zeyrek
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Erkek cinsel sağlığı için doğal afrodisyaklar (Türkçe)
Natural aphrodisiacs for male sexual health
  Halil Çiftçi
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
  Lomber cerrahi sonrası şokta anestezik yaklaşım. Bir olgu sunumu (Türkçe)
Anaesthetıc management due to shock after lomber surgery: Report of a case
  habib bostan, hızır kazdal, yakup Tomak
PDF
 Akut görme kaybının nadir bir nedeni nöromiyelitis optica (Türkçe)
Nöromyelitis optica: A rare cause of acute vision loss
  Veysi Almaz, Mustafa Çalık, Hasan Çeçe, Akın İşcan
PDF
 Alışılmadık bir vaka: Siyanür zehirlenmesi (English)
Unusual A Case: Cyanide Poisoning
  Cem Uysal, Mustafa Karapirli, İbrahim Üzün
PDF
 Prilokain sonrası methemoglobinemi: Bir olgu sunumu (Türkçe)
Methemoglobinemia after prilocaine: A case report
  Mahmut Alp Karahan, Harun Aydoğan, Halil Nacar, Türkay Yücel, Şaban Yalçın
PDF
 Spontan regresyona uğrayan evre IV nöroblastom: Bir olgu sunumu (Türkçe)
Spontaneusly regressed stage IV neuroblastoma: A case report
  Ali Ayçiçek, Hasan Çeçe
PDF
Görüntü sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Yaşam kurtarıcı koroner kollateral dolaşım (English)
Life-saving coronary collateral circulation
  halit acet, ferhat özyurtlu
PDF
İstatistikler