ARŞİV İÇERİĞİ -   Cilt 8, Sayı 2 (2011)
Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Normokreatinemik hipertansif hastalarda gizli böbrek yetersizliği değerlendirilmesi (Türkçe)
Evaluation of occult renal disease in normal creatinine values of hypertensive patients
  İlhan Hacıbekiroğlu, Turgay Ulaş, Tuba Hacıbekiroğlu, Mehmet Sinan Dal, İrfan Tursun, Hacı Gökhan Apucu, Fatma Paksoy Türköz
PDF
 Künt ve penetran batın yaralanmalarında morbidite ve mortaliteye etki eden faktörler (Türkçe)
Risk factors affecting the morbidity and mortality of blunt and penetrating abdomen injuries
  Fatin Rüştü Polat
PDF
 Renal hücreli karsinoma olgularında sitokeratin 7 ve 20 immunreaktivitesi (Türkçe)
Immunoreactivity of cytoceratin 7 and 20 in renal cell carcinoma cases
  Muhammed Emin Güldür, Abdullah Aydın
PDF
 Subklinik hipotiroid hastalarda levotiroksin tedavisinin PON 1 aktivitesi üzerine etkisi (Türkçe)
The effect of levothyroxine replacement on PON1 activity in patients with subclinical hypothyroidsm
  Ömer Faruk Dağ, Suzan Tabur, Mehmet Ali Eren, Nurten Aksoy, Tevfik Sabuncu, Ayşe Nur Torun
PDF
 Çocuklarda akut brusellozun total oksidan ve antioksidan denge üzerine etkisi (English)
Effect of acute brucellosis on total oxidant and antioxidant status in children
  Ali Ayçiçek, Hakan Senturk, Ozcan Erel
PDF
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Yenidoğan döneminde Pearson Sendromu (Türkçe)
Pearson Syndrome in newborn period
  Abdullah Barış Akcan, Mediha Akcan
PDF
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Memenin leiomyosarkomu: Olgu sunumu (Türkçe)
Leiomyosarcoma of breast: Report of a case
  Selim Sözen, Özgen Solmaz, İrfan Çiçin, Oktay Banlı
PDF
 Mitral kapakta kitle : Olgu sunumu ve literatür derlemesi (Türkçe)
Mitral valve mass: Case report and review of the literature
  İsa Öner Yüksel, Ayşe Saatçi Yaşar, Hacı Ahmet Kasapkara, Mehmet Bilge
PDF
 İntravenöz yabancı cisim şüphesinde tanı metotları ve tedavi: 3 olgu sunumu (Türkçe)
Diagnostic methods and treatment on the suspicion of intravenous foreign body: Report of 3 cases
  Sami Karapolat, Hayati Kandis
PDF
 Çocukluk çağında taklit intihar: Bir olgu sunumu
Imitative suicide in childhood: A case report
  Ramazan Akcan, Mustafa M. Arslan, Ahmet Hilal, Necmi Çekin
PDF
 Tip 1 Diabetes mellituslu kız çocukta gelişen nöropatik kaşeksi (English)
Diabetic neuropathic cachexia in a girl with type 1 diabetes mellitus
  Ali Ataş, Ayhan Abacı, Tolga Ünüvar, Uluç Yiş, Ece Böber, Atilla Büyükgebiz
PDF
Görüntü sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Göz kapağı şarbonu (Türkçe)
Eyelid antharx
  Hasan Karsen, Fazilet Duygu, Kubilay Yapıcı, Remzi Erten
PDF
İstatistikler