ARŞİV CONTENT -   Cilt 5, No 3 (2008)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Deneysel Üçlü Subaraknoid Kanama Modelinde Resveratrolün Vazospazm Üzerine Etkisi
 Fuat TORUN, Hakan TUNA, Tanzer SANCAK, Emine DEMIREL , Celal BAGDATOGLU , Nihat EGEMEN
PDF
 Karpal Tünel Sendromu Ve Anksiyete İlişkisi Ve Bunun Uyku Bozuklukları Üzerine Etkisi
 Ali İrfan GÜL , Recep ALP, Çetiner Özcan, Yılmaz PALANCİ
PDF
 Torakotomi Sonrası İnterkostal Blok Uygulamalarında Bupivakain ve Prilokainin Karşılaştırılması
 Nuray ALTAY
PDF
 Sepsis İmmünopatogenezi
 Arzu Didem YALÇIN, Bensu Gürsoy
PDF
 Geniş Tutulumlu Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonları: Literatürün Gözden Geçirilmesi Ve İki Olgu Sunumu
 Rüştü KÖSE, Özgür SÖĞÜT, Atilla KAMAZ, Mustafa Burak SAYHAN
PDF
 Faktör V Leiden Mutasyonu Bulunan Genç Myokard Enfarktüsünde Trombüsün Tirofiban İle Trombolizisi
 Islamaglu Y, Sezen Y, Aksakal E, Gur M
PDF
İstatistikler