ARŞİV -   Cilt 5, No 1 (2008)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Türkiye’nin Çukurova Bölgesinde Kliniksel Materyalde Bulunan Leishmania Parazitlerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu Ile Araştırılması
 Fuat DILMEC, Ali MATUR, Emre ALHAN, Soner UZUN, Mehmet KARAKAS, Derya ALABAZ, Nurten AKSOY, Feridun AKKAFA, Necmi AKSARAY, Hamdi R. MEMISOGLU
PDF
 Hastane İnfeksiyonlarında Maliyet Analizi: Olgu-Kontrol Çalışması
 Bensu GÜRSOY
PDF
 Koroner Arter Hastalığı Olan Olgularda Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
 Nihat TAŞDEMİR, Halil ARSLAN, Serhat AVCU, Müntecep AŞKER, Mustafa TUNCER
PDF
 İstemsiz Düşük Yapan Kadınlara Verilen Aile Planlaması Danışmanlığının Önemi Ve Şanlıurfa Doğumevi Deneyimi
 Feray KABALCIOĞLU, M. Ali KURÇER, Zeynep ŞİMŞEK
PDF
 Derin Ven Trombozu: Tanı, Tedavi, Proflaksi
 Mehmet H. KURTOĞLU, Emre SİVRİKOZ
PDF
 Cerrahi Branşlara Göre Yapılan Ameliyatlarda Antibiyotik Proflaksi Klavuzu
 Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
PDF
 Doğuştan Çarpık Ayak Tedavisinde Ponseti Yöntemi İle Tedavi Sonuçları
 Cemil ERTÜRK
PDF
 Renal Pelvise Yırtılan Renal Hidatik Kist: Makroskobik Hidatüri
 Halil CIFTCI, Abdullah OZGONUL, Murat Savas, Ayhan VERIT, Ercan YENİ
PDF
İstatistikler