ARŞİV -   Cilt 4, No 3 (2007)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Abdominal Myomektomiden Sonraki Gebelik Ve Gebelik Kayıpları: Bir Retrospektif Analiz
 Fatma Ferda VERIT. MD
PDF
 Biyoinformatik araçlarla VDR geni ve ürününün karşılaştırmalı analizi
 Lokman VARISLI, Fuat DILMEC, Abdullah OZGONUL, Osman CEN
PDF
 Ekzotropya Hastalarında Cerrahi Sonuçlarımız
 Adil KILIÇ, Adnan ÇINAL, Mustafa Nafiz KARPUZOĞLU, Adem GÜL, Tekin YAŞAR, Ahmet DEMİROK
PDF
 Rektum Adenokarsinomu İle Eşzamanlı Ekstra-Gastrointestinal Stromal Tümör
 Abdullah ÖZGÖNÜL, Muharrem BİTİREN, İlyas ÖZARDALI, Ali UZUNKÖY, Mulla YILDIRIM Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 1, Patoloji2, AD .
PDF
 İntravitreal Triamsinolonun Kullanım Alanları
 Yusuf ÖZDEMİR
PDF
İstatistikler