ARŞİV -   Cilt 4, No 1 (2007)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Bilier Askariazis: İntestinal askariazisin ciddi bir komplikasyonu
 Ali UZUNKÖY, Cengiz BOLUKBAS, Füsun F. BOLUKBAS, Mehmet HOROZ, Ahmat İNAN
PDF
 Karaciğer Kitlelerinin Değerlendirilmesinde Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan İnce İğne Aspirasyon Biopsisi: Sitoloji Ve Mikrohistolojinin Tanısal Değeri
 Z.Füsun BABA, Yeşim SAĞLICAN, Işın PAK
PDF
 Şanlıurfa Doğumevi’nde Doğum Yapan Kadınlarda Tetanoz Aşı Durumu Ve Aşılamayı Etkileyen Faktörler
 Zeynep ŞİMŞEK, Mehmet Ali KURÇER, Feray KABALCIOĞLU
PDF
 Servikal tüberküloz lenfadenit
 İmran ŞAN, Necat ALATAŞ, Erkan CEYLAN, Mehmet GENCER, Ahmet YETKİN, Murat KAR
PDF
 M. Ekstensor hallucis longus’un aksesuar tendonu: Olgu sunumu
 Erkan YILDIZ, Mustafa DENİZ, Orhan CEYHAN
PDF
İstatistikler