ARŞİV -   Cilt 1, No 4 (2004)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Domuzlarda deneysel karotis bileşke anevrizma modeli ve literatür araştırması
 Emel AVCI, Yalçın KOCAOĞULLAR, Damirez FOSSET
PDF
 Atan kalpte koroner arter bypass cerrahisi sonuçlarımız
 Alper Sami KUNT, Mehmet Salih AYDIN, Cüneyt ŞELLİ, Deniz DEMİR, Osman Tansel DARÇIN
PDF
 Çukurova ve Şanlıurfa bölgelerinde deri lezyonlarından izole edilen leishmania sp. DNA’larının restriksiyon endonükleazlarla karşılaştırılması
 Fuat DİLMEÇ, Ali MATUR, Soner UZUN, Mehmet KARAKAŞ, Hamdi R. MEMİŞOĞLU
PDF
 Tiroidektomi sonrası intrainsizyonel uygulanan bupivakain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi
 Ali UZUNKÖY, Abdullah ÖZGÖNÜL, Zeynep BAYSAL
PDF
 Şanlıurfa ilinde oto tamir atölyelerinde çalışan çıraklarda saç ve kan kurşun düzeyleri ve hematolojik değerler üzerine etkileri
 Eylem SEVİNÇ, Mustafa KÖSECİK, Abdurrahim KOÇYİĞİT, Mustafa SORAN, M. Turgay BAZ, Tahsin ERTAŞ, A. Himmet KARAZEYBEK
PDF
 Aterosklerotik sol sirkumfleks koroner anomalisinin neden olduğu miyokard infarktüsü: vaka sunumu
 Recep DEMIRBAG, Remzi YILMAZ, Mustafa GUR
PDF
 İmperfore anüslü bir çocukta kolon atrezisi
 Mete KAYA, Mehmet Emin BOLEKEN, M. Erdal MEMETOĞLU, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN
PDF
 Biotidinaz eksikliği: Olgu Sunumu
 Akın İŞCAN, İrfan ALTINTAŞ, M. Mansur TATLI, A. Himmet KARAZEYBEK
PDF
 Cinsel suçlarda muayene
 Osman CELBİS, Mehmet KARACA, Bora ÖZDEMİR, Aysun Baransel ISIR
PDF
 Şanlıurfa’da ölümden defin’e kadar yapılan uygulamalara genel bir bakış
 Ayşe TAPUCU, Şahin AKSOY
PDF
İstatistikler